Varstvo osebnih podatkov

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

 1. Kaj so osebni podatki?

  Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

  Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

  Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

  Upravljavec osebnih podatkov je Extra Lux d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana Črnuče

 2. Kje se bodo shranjevali vaši osebni podatki in za koliko časa?

  Osebni podatki, ki jih bomo zbrali z vaše strani in na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v družbi Extra Lux d.o.o..

  Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

 3. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov?

  Vaše osebne podatke podjetje [ime podjetja] upravlja, zbira in obdeluje le na podlagi vašega izrecnega soglasja in zgolj za naslednje namene:

  Za namene obveščanja o novostih in akacijah podjetja Extra Lux d.o.o.

  Za namene kontaktiranja kupca v povezavi z obdelovanjem naročil prejetih s strani kupca

  Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

 4. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov?

  Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov.

  Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.

  V primeru preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke, izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

  Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica.

  Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov: EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana – Črnuče ali na elektronski naslov: info@extra-lux.si.

 5. Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov?

  Pravica do izbrisa/pozabe

  Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

  Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov v zvezi z vami.

  Upravljavec vas bo v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestil.

  Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

  Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

  Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

  Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

  Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

  Pravica do ugovora

  V primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja lahko kadarkoli pisno zahtevati prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene tržena, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

  Vse pravice lahko zahtevate na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta. Zahtevo pošljete po pošti na naslov Extra Lux d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana - Črnuče ali v elektronski obliki na naslov info@extra-lux.si

  Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

  Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

  Za pridobitev informacij o osebnih podatkih v zvezi z vami, upravljavec zaračuna pristojbino v višini 10,00 EUR.

 6. Kršitev varstva osebnih podatkov

  V primeru kršitve varstva osebnih podatkov, vas bo upravljavec brez nepotrebnega odlašanja obvestil o kršitvi.

 7. Pravica do pritožbe

  Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

 8. Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

  Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

  V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

  Extra Lux d.o.o., Brnčičeva ulica 17B, 1231 Ljubljana - Črnuče

  080 62 62; info@extra-lux.si

Zahteva za preklic soglasja v obdelavo osebnih podatkov  (PDF: 60,4KB)